Zachu / Jani Korhonen

Linuxin keskitetty hallinta – Viikko 48

Modulini aiheena on töissäni käytettävän PISA-järjestelmän tietokoneiden hallintaan keskittynyt moduli. Modulin tehtävänä on asentaa kyseisten tietokoneiden tarvitsemat ohjelmat (Openbox ja Chromium-selain), asettaa nämä käynnistymään automaattisesti ja hallita näiden konfiguraatiotiedostoja.

Modulin rakenne

$ tree

.
└── pisa
  ├── manifests
  │   ├── init.pp
  │   ├── pisa_chromium.pp
  │   ├── pisa_mingetty.pp
  │   ├── pisa_openbox.pp
  │   └── pisa_user.pp
  ├── Modulefile
  └── templates
    ├── pisa_chromium_monitor.erb
    ├── pisa_openbox_autostart.erb
    ├── pisa_openbox_bash_profile.erb
    ├── pisa_openbox_menu.erb
    ├── pisa_openbox_rc.erb
    └── pisa_tty1.erb

Template-tiedostoissa on Chromium-selaimen päällä pitävä monitorointi sekä openboxin konfiguraatiotiedostot.

Luokkien sisälmykset

$ cat pisa/manifests/pisa_user.pp

# Class: pisa_user
#
# Puppet class that manages user for PISA system
#
# 2012-12-11  Jani Korhonen 
#
# Paramateters:
#  * Username - Name of the user to be created
#    Possible values: string
#
# Actions: Manages user for PISA system
#
# Requires:
#
# Sample usage:
#  class { 'pisa_user':
#    username => 'xubuntu',
#  }
#
class pisa_user (
  $username
) {
  File {
    owner => $username,
    group => $username,
  }

  user { $username:
    ensure => present,
    managehome => true,
    home => "/home/${username}",
  }
  file {"/home/${username}":
    ensure => directory,
    owner => $username,
    group => $username,
  }
}

$ cat pisa/manifests/pisa_openbox.pp

# Class: pisa_openbox
#
# Puppet class that manages Openbox Window Manager and its settings as they're needed in PISA system
#
# 2012-12-11  Jani Korhonen 
#
# Paramateters:
#  * Username - Name of the user which will get the openbox configurations
#    Possible values: string
#
#  * Autostart - Start Openbox and X automatically when logged in
#    Possible values: [true,false]
#    Default: true
#
#  * Autostart_chromium - Start Chromium automatically (when Openbox starts) and monitor it if it's closed
#    Possible values: [true,false,monitor]
#    Default: true
#
#  * Ensure - Ensure parameter for openbox and xorg
#    Possible values: [present, installed, absent, purged, held, latest]
#    Default: present
#
# Actions: Manages Openbox Window Manager and its settings
#
# Requires:
#
# Sample usage:
#  class { 'pisa_openbox':
#    ensure => present
#    autostart => true,
#    username => 'xubuntu',
#  }
#
class pisa_openbox (
  #Parameters
  $username,
  $autostart = true,
  $autostart_chromium = true,
  $ensure = present,
) {
  File {
    owner => $username,
    group => $username,
  }

  package {'xorg':
    ensure => $ensure,
  }
  package {'openbox':
    ensure => $ensure,
  }

  file {["/home/${username}/.config","/home/${username}/.config/openbox"]:
    ensure => directory,
    before => [
      File["/home/${username}/.config/openbox/rc.xml"],
      File["/home/${username}/.config/openbox/menu.xml"]
    ],
    require => [
      Package['openbox'],
      User[$username]
    ],
  }

  file {"/home/${username}/.config/openbox/rc.xml":
    ensure => file,
    content => template('pisa/pisa_openbox_rc.erb')
  }
  file {"/home/${username}/.config/openbox/menu.xml":
    ensure => file,
    content => template('pisa/pisa_openbox_menu.erb'),
  }
  file {"/home/${username}/.config/openbox/autostart":
    ensure => file,
    content => template('pisa/pisa_openbox_autostart.erb'),
  }

  if $autostart {
    file {"/home/${username}/.bash_profile/":
      ensure => file,
      content => template('pisa/pisa_openbox_bash_profile.erb'),
    }
  }
  else {
    file {"/home/${username}/.bash_profile/":
      ensure => absent,
    }
  }
}

$ cat pisa/manifests/pisa_chromium.pp

# Class: pisa_chromium
#
# Puppet class that manages Chromium Browser and its settings as they're needed in PISA system
#
# 2012-12-11  Jani Korhonen 
#
# Paramateters:
#  * Url - URL that Chromium opens once it's launched
#    Possible values: string
#    Default: http://www.google.com
#
#  * LauncherPath - Path where to put the launcher file pisa_chromium
#    Possible values: string
#    Default: /usr/bin
#
#  * Ensure - Ensure parameter for Chromium-browser
#    Possible values: [present, installed, absent, purged, held, latest]
#    Default: present
#
# Actions: Manages Chromium Browser and its settings for PISA system
#
# Requires: pisa_openbox
#
# Sample usage:
#  class { 'pisa_chromium':
#    url => 'http://www.google.com',
#    launcherpath => '/usr/bin',
#    ensure => present,
#  }
#
class pisa_chromium (
  #Parameters
  $url = 'http://www.google.com',
  $launcherpath = '/usr/bin',
  $ensure = present,
) {
  package { 'chromium-browser':
    ensure => $ensure,
  }

  #PISA_Chromium launcher
  file {"${launcherpath}/pisa_chromium":
    ensure => present,
    path => "${launcherpath}/${name}",
    content => "chromium-browser --incognito --kiosk ${url}",
    mode => 755,
    owner => 'root',
    group => 'root',
  }

  #PISA_Chromium monitor
  file {"${launcherpath}/pisa_chromium_monitor":
    ensure => present,
    content => template('pisa/pisa_chromium_monitor.erb'),
    mode => 755,
    owner => 'root',
    group => 'root',
  }
}

$ cat pisa/manifests/pisa_mingetty.pp

# Class: pisa_mingetty
#
# Puppet class that makes a certain user log in automatically
#
# 2012-12-11  Jani Korhonen 
#
# Paramateters:
#  * Username - Name of the user which will get the openbox configurations
#    Possible values: string
#
#  * Ensure - Ensure parameter for mingetty
#    Possible values: [present, installed, absent, purged, held, latest]
#    Default: present
#
# Actions: Manages user for PISA system
#
# Requires:
#
# Sample usage:
#  class { 'pisa_mingetty':
#    username => 'xubuntu',
#  }
#
class pisa_mingetty(
  $ensure = 'present',
  $username,
) {

  package {'mingetty':
    ensure => $ensure,
  }

  file {'/etc/init/tty1.conf':
    ensure => file,
    content => template('pisa/pisa_tty1.erb'),
    owner => 'root',
    group => 'root',
  }
}

$ cat pisa/manifests/init.pp

# Class: pisa
#
# Puppet module that manages the PISA system components
#
# 2012-12-11  Jani Korhonen 
#
# Tested platforms
#  - Xubuntu 12.04
# with command
#  puppet apply --modulepath -e 'class{"pisa":location=>"test"}'
#
# Paramateters:
#  * Location - Location where the node will physically be. This one decides the URL the system opens by default
#    Possible values: string
#
# Actions: Manages the PISA system components
#
# Requires:
#
# Sample usage:
#  class { 'pisa':
#    location => 'test',
#  }
#
# TODO: Prevent users from closing the browser by disabling CTRL and ALT keys
# TODO: Prevent users closing the X with CTRL + ALT + Backspace combination
# TODO: Prevent users from changing the TTY
# TODO: Manage user home directories
# TODO: Install Softwedge - Barcode scanner virtual com port driver or something like that
# TODO: Disable screensaver
#
class pisa($location) {
  $user='pisa'

  class{'pisa_user':
    username => $user,
  }

  class{'pisa_mingetty':
    username => $user,
    ensure => present,
  }

  class{'pisa_openbox':
    autostart => true,
    autostart_chromium => monitor,
    username => $user,
    ensure => present,
  }
  class{'pisa_chromium':
    url => "http://10.41.41.10/pisa/${location}/screen/",
    ensure => present,
  }
}

Koko paketin voi ladata linkistä pisa.tar.gz

Kirjoita vastaus

Sähköpostia ei julkaista. Vaaditut kentät on merkitty *-merkillä.

Voit käyttää seuraavia HTML-tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Under heavy construction :(